Woongroep

De bewoners van de Zonnedauw vormen een woongroep. Hierbij wordt zelfstandig in een woning geleefd, maar wordt er wel naar elkaar omgekeken. Het ontstaan van de woongroep is in 2018 gebeurd en dit houdt in dat de bestaande bewoners kunnen kiezen of ze tot een woongroep willen behoren of niet. In het begin was men bevreesd voor een soort hippie gemeenschap, maar allengs werd duidelijk dat ieder zijn zelfstandigheid behoudt en er door de verschillende activiteiten meer saamhorigheid ontstaat. De woongroep is ook goedgekeurd door de woningcorporatie de Woonmensen. Doel blijft bij alles om, gezien de leeftijd van de bewoners, meer naar elkaar om te zien en waar nodig hulp te bieden. Het hebben van een woongroep houdt in dat de bewoners beslissen wie er als nieuwe huurders worden toegelaten. Belangrijkste criterium hierbij is het willen meehelpen in het proces van zelfbeheer. Dit criterium zorgt ervoor dat de vereniging een gezond voortbestaan heeft.