Vereniging

De vereniging “Bewonersvereniging Residence Zonnedauw” heeft als doel het meer naar elkaar omzien. In dialect: noaberschap of nabuurschap. De vereniging organiseert daartoe vele activiteiten, die hier ook op de site te zien zijn: Nieuwjaarsreceptie, tuinfeest en koffie/thee middagen. Een proef met een gemeenschappelijke ruimte heeft uitgewezen dat dit door de bewoners zeer op prijs wordt gesteld. We zullen hier verder aan gaan werken.